Nyelvek Kapcsolat Információ
Műkiszolg Kft.

EXECUŢIA SISTEMELOR DE ACOPERIRE A PARDOSELILOR INDUSTRIALE ŞI ESTETICE, DESPRĂFUIREA BETONULUI

Colorizant şi impregnant de beton

Colorant şi impregnant de beton pentru protecţia impotriva prafului:
protecţia suprafeţelor betonate contra prafului, mărirea rezistenţei superficiale a suprafeţelor betonate exterioare. Aplicabil deasemenea şi la realizarea de acoperiri subţiri a pardoselilor garajelor subterane.

Pardoselă sintetică classică:
se recomandă în cazul solicitărilor mecanice mici şi medii cu aplicabilitate la acoperirea suprafeţelor interioare din magazine, hale comerciale,depozite etc.Protecţie chimică şi contra prafului a pardoselilor din atelierele de service auto şi garaje..

pardosela sintetică classică
pardoseli fibră de sticlă

Pardoseli industriale pe substrat de fibră de sticlă:
se recomandă în cazul solicitărilor mecanice şi chimice medii şi mari. O pardoseală plană, fără rosturi u aplicabilitate la realizarea de pardoseli în uzine şi hale de producţie din industria chimică, farmaceutică,alimentară,etc..

Pardoseli estetice cu „aspect de granit":
prin acest procedeu se elimină una din marile dezavantaje ale pardoselilor sintetice şi anume, aspectul de material sintetic monocolor, prin utilizarea unei game foarte largi de granule colorate,cu un strat final de lac. Recomandat la realizarea de pardoseli cu cerinţe estetice ridicate din saloane auto, interiorul băncilor, centrelor comerciale, edificii culturale,etc..

pardoseli estetice
Beton polimeric

Beton polimeric: recomandat în cazul solicitărilor mecanice extreme. Se aplică într-un strat în grosime de 10-15 mm şi este destinat halelor industriale unde este nevoie o mare rezistenţă la uzură precum şi o ridicată rezistenţă mecanică. În cazul betoanelor rugoase,datorită grosimii mari,poate fi în acelaşi timp strat protector cât şi strat egalizator.

ACOPERIRI MOZAICATE (TERRAZO):
acoperiri executate la faţa locului din ciment convenţional şi acoperiri pe bază de răşini sintetice.După executarea acoperirii pe substratul de beton suprafaţa este supusă operaţiilor de şlefuire şi lustruire în urma cărora va căpăta înfăţişarea finală.Acoperirea poate fi executată şi prin procedeu float situaţie în care stratul de acoperire nu este aplicat direct pe substratul de beton ci,de exemplu,pe o suprafaţă izolatoare.

Terazzo pardoseli
Injektálás

INJECTARE,REABILITARE BETON:
injectarea este o asemenea operaţie care este legată de izolarea ulterioară a clădirilor. Izolarea ulterioară hidro, izolarea de fundaţii ale clădirilor, îndepărtarea umidităţii şi igrasiei.În mod normal prin reabilitarea betoanelor înţelegem restaurarea structurilor care au suferit diminuări ale secţiunii în urma procesului de coroziune.

ŞLEFUIREA,POLIZAREA ŞI COSMETI-ZAREA BETOANELOR,RESPECTIV A PLACARILOR:
şlefuirea soclurilor de beton şi a placărilor mozaicate (terazzo) precum şi utilizarea aditivilor are ca rezultat creşterea rezistenţei suprafeţelor.Datorită acestei proceduri extrem de eficiente şi de rapide  suprafelele astfel renovate capătă practic o nouă valoare.

Betonpolirozás
pardoseli sportive

ACOPERIRI SPECIALE:
-flexibitate ridicată,pardoseli elastice destinate sălilor de sport.- Acoperiri membranoase care sunt permeabile la vapori dar nu şi la apă,utilizate de ex. la tavanul imobilelor de parcare.- Acoperiri conductibile şi electrostatice care sunt luate în consideraţie din punct de vedere al descărcărilor electrice şi al aspectelor legate de conductivitate...

   
ISO
Pályázati Iroda Római kikötő erőd Reokorr műgyanta bevonat Cylex Silver Díj Partnereink